Pri iskanju odgovorov na vprašanja smo naleteli na več izzivov. Med drugim je bila baroreceptorska občutljivost merjena z različnimi merami in v različnih okoliščinah. Mere niso bile enake v vseh okoliščinah, zato je bilo potrebno najti najbolj ustrezno mero v vsaki od okoliščin. Pomagali smo si s faktorsko analizo s katero smo identificirali najbolj ustrezno mero v večini okoliščin testiranja (mera je imela najvišjo utež na faktorju). Nato smo v preostalih okoliščinah iskali mero, ki s to mero v največji meri korelira. Da bi odgovorili na raziskovalna vprašanja in testirali zastavljene hipoteze, smo uporabili linearne mešane modele s katerimi smo še v največji meri zajeli kompleksnost eksperimentalnega dizajna.

  

NAŠE REFERENCE:

 • Pediatrična klinika Ljubljana
 • Stomatološka klinika Ljubljana
 • Ginekološka klinika Ljubljana
 • Nevrološka klinika Ljubljana
 • Klinika za porodništvo in ginekologijo Ljubljana
 • UKC Ljubljana
 • Onkološki inštitut Ljubljana
 • URI Soča
 • Ekonomska fakulteta Ljubljana
 • Visoka šola za storitve (VIST)
 • Fakulteta za strojništvo
 • Medicinska fakulteta UL
 • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
 • B2
 • Fakulteta za upravo
 • NIJZ
 • Vitiva d.d.
 • jazindiabetes

 

 

Vaše povpraševanje pošljite na naslov: info@rosigma.si