Pri iskanju odgovorov na vprašanja smo naleteli na več izzivov. Med drugim je bila baroreceptorska občutljivost merjena z različnimi merami in v različnih okoliščinah. Mere niso bile enake v vseh okoliščinah, zato je bilo potrebno najti najbolj ustrezno mero v vsaki od okoliščin. Pomagali smo si s faktorsko analizo s katero smo identificirali najbolj ustrezno mero v večini okoliščin testiranja (mera je imela najvišjo utež na faktorju). Nato smo v preostalih okoliščinah iskali mero, ki s to mero v največji meri korelira. Da bi odgovorili na raziskovalna vprašanja in testirali zastavljene hipoteze, smo uporabili linearne mešane modele s katerimi smo še v največji meri zajeli kompleksnost eksperimentalnega dizajna.