Preverili smo učinkovitost prehranskega dopolnila na izgubo telesne teže na različnih ciljnih skupinah. Pri tem smo si pomagali z nekaterimi neparametričnimi testi kot je Mann-Whitneyev U test. Izvedli smo tudi nekatere parametrične teste kot je večkratna linearna regresija, da smo kontrolirali nekatere kovariate, t.j. spremenljivke, ki bi lahko, poleg prehranskega dopolnila, še vplivale na izgubo telesne teže (spol, starost, telesna vadba, kalorični vnos hrane). Izmed različnih skupin smo identificirali tisto pri kateri je učinek prehranskega dopolnila največji.