Kateri so vzroki samomorilnosti pri kriminalistih? Koliko kriminalistov je že imelo samomorilna nagnjenja? Kdo so zaupniki na katere se obrnejo v stiski? Ali obstaja kritična skupina kriminalistov glede na izobrazbo, spol in zakonski stan, ki v večji meri razmišlja o samomoru? Pomagali smo odgovoriti na navedena vprašanja. Pri tem smo uporabili enostavnejše statistične metode kot je hi kvadrat test in test razmerij verjetij. Primerjali smo tudi rezultate dveh anket izvedenih v različnih časovnih obdobjih.