Na XXIII. Strokovnem sestanku Združenja za hipertenzijo smo predstavili glavne pasti pri tolmačenju statističnih analiz.

  • Katere so najbolj pogoste napake pri interpretaciji rezultatov statističnih obdelav podatkov.
  • Kaj je klinično in kaj statistično pomembno?
  • Kaj pomenijo večkratna testiranja na istih podatkih?
  • Ali nizka p-vrednost pomeni večji dokaz kot mejna (0,05)?

Odgovore si lahko preberete v zborniku (str. 69). Čeprav se prispevek nanaša na zdravstveno področje, je tema aktualna ne gledena področje raziskovanja.