Na XXIII. Strokovnem sestanku Združenja za hipertenzijo smo predstavili glavne pasti pri tolmačenju statističnih analiz.

 • Katere so najbolj pogoste napake pri interpretaciji rezultatov statističnih obdelav podatkov.
 • Kaj je klinično in kaj statistično pomembno?
 • Kaj pomenijo večkratna testiranja na istih podatkih?
 • Ali nizka p-vrednost pomeni večji dokaz kot mejna (0,05)?

Odgovore si lahko preberete v zborniku (str. 69). Čeprav se prispevek nanaša na zdravstveno področje, je tema aktualna ne glede na področje raziskovanja.

  

NAŠE REFERENCE:

 • Pediatrična klinika Ljubljana
 • Stomatološka klinika Ljubljana
 • Ginekološka klinika Ljubljana
 • Nevrološka klinika Ljubljana
 • Klinika za porodništvo in ginekologijo Ljubljana
 • UKC Ljubljana
 • Onkološki inštitut Ljubljana
 • URI Soča
 • Ekonomska fakulteta Ljubljana
 • Visoka šola za storitve (VIST)
 • Fakulteta za strojništvo
 • Medicinska fakulteta UL
 • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
 • B2
 • Fakulteta za upravo
 • NIJZ
 • Vitiva d.d.
 • jazindiabetes

 

 

Vaše povpraševanje pošljite na naslov: info@rosigma.si