Pred seboj imate kopico podatkov. Mogoče o dnevnem številu bolnikov v ambulanti. Ali o vrednostih holesterola v skupini bolnikov. Morda o številu tedensko izdanih pakiranj analgetikov v vaši lekarni. Ali o plačah v vaši ustanovi. Kako te podatke povzeti in jih povedno predstaviti z eno vrednostjo? >>> več