Razlikovanje standardnega odklona in standardne napake je standardna dilema. Kaj je prvi, kaj druga? Kdaj uporabiti prvega, kdaj drugo? In predvsem: kaj pove prvi in kaj druga? Kljub podobnosti imen razlikovanje ni zares težavno. >>> več