Kar je statistično značilno, ni nujno klinično pomembno – čeprav je enačenje prvega z drugim žal pogosto. Vselej navedena vrednost p, mera statistične značilnosti, pri ocenjevanju klinične pomembnosti ne koristi. Uporaben pa je drug podatek: interval zaupanja. >>> več