Pri iskanju odgovorov na vprašanja smo naleteli na več izzivov. Med drugim je bila baroreceptorska občutljivost merjena z različnimi merami in v različnih okoliščinah. Mere niso bile enake v vseh okoliščinah, zato je bilo potrebno najti najbolj ustrezno mero v vsaki od okoliščin. Pomagali smo si s faktorsko analizo s katero smo identificirali najbolj ustrezno mero v večini okoliščin testiranja (mera je imela najvišjo utež na faktorju). Nato smo v preostalih okoliščinah iskali mero, ki s to mero v največji meri korelira. Da bi odgovorili na raziskovalna vprašanja in testirali zastavljene hipoteze, smo uporabili linearne mešane modele s katerimi smo še v največji meri zajeli kompleksnost eksperimentalnega dizajna.

 

Naše reference:

 

Pediatrična klinika Ljubljana

Stomatološka UKC Ljubljana

Ginekološka klinika Ljubljana

Nevrološka klinika Ljubljana

Klinika za porodništvo in ginekologijo Ljubljana

UKC Kljubljana

Onkološki inštitu Ljubljana

URI Soča

Ekonomska fakulteta Ljubljana

Visoka šola za storitve (VIST)

Fakulteta za strojništvo

Medicinska fakulteta

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

B2

Fakulteta za upravo

NIJZ

jazindiabetes

Vitiva d.d.

 

Vaše povpraševanje pošljite na naslov: info@rosigma.si