S pomočjo faktorske analize smo tvorili novo, sestavljeno, spremenljivko, ki je bila sestavljena iz intenzivnosti in trajanja mukozitisa. V regresijski model je bila vključena kot odvisna spremenljivka. Neodvisna spremenljivka je bil tretma s propolisom. V raziskavo so bili vključeni pacienti z različnim številom kemoterapij. Slednje je povezano z intenzivnostjo in trajanjem mukozitisa, zato smo število kemoterapij v model vključili kot sospremenljivko katere vpliv smo tako kontrolirali. Za testiranje hipoteze smo uporabili analizo kovariance, ki se je v danih okoliščinah dobro obnesla (predpostavke za njeno uporabo so bile izpolnjene). Rezultati niso bili najbolj spodbudni, a je v raziskavi sodelovalo majhno število preiskovancev in je bilo tako morebitni učinek težje zaznati (verjentost, da bi učinek odkrili pri tako majhnem številu preiskovancev je bila majhna).