Odgovorili smo na vprašanje katere so rizične skupine za pojavitev bolezni glede na spol, starost, poklic, izobrazbo, zaposlitveni status. Pogledali smo kakšne so okoliščine vboda klopa: mesto prisesanja, število klopov, detekcija klopa na mestu pojavitve rdečine, čas do odstranitve klopa in biotop, kjer je prišlo do vboda klopa.